Skoči na glavno vsebino

Program športa

Športna vadba mora biti  sestavni del našega življenja, saj pozitivno vpliva k našemu zdravju, delovnim sposobnostim, osebnemu zadovoljstvu, k oblikovanju, izražanju ter potrjevenju celovite človekove osebnosti in smotrni uporabi prostega časa.

Zaradi vse več negativnih vplivov sodobnega življenja – telesni in duševni napori, monotonije dela, večurnega sedenja v šoli, ali doma pred TV oziroma računalnikom in še posebno čustvenih napetosti, postaja šport kot kompenzacijska dejavnost, danes vse bolj potreben.

Zato je potrebno, da že v  rani mladosti razvijemo trajno zanimanje in pozitiven odnos do športnih dejavnosti.

Prav to si, na naši šoli, učitelji športa prizadevamo.

Sledimo ciljem učnega načrta ter z izbranimi vsebinami ter metodami in oblikami dela poizskušamo, da se pri urah športa, pri interesnih dejavnostih ter na tekmovanjih  počutijo prijetno in si oblikujejo pozitivna stališča in vrednostni odnos do športa kot kulturne sestavine življenja.